شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳
اسلایدر ۷ پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

فصل دوم

 

تعریف واحد درسی:
ماده ۵
آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است. هر واحد درسی مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری ۱۶ ساعت عملی (آزمایشگاهی) ۳۲ ساعت کارگاهی (یا عملیات میدانی) ۴۸ ساعت کارآموزی و کارورزی (یا کار در عرصه) ۶۴ ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعیین می شود.سال تحصیلی:
ماده ۶
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ودر صورت لزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته، آموزش است.
تبصره:
مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستان جزء مدت آموزش محسوب نمی شود.

یک پاسخ برای “فصل دوم

تماس با ما

آذربایجان غربی : 3116

سایر اسـتان ها : 3116 –044

کد پستی : 59141673635

مهاباد | خیابان محمد قاضی | خیابان مردوخ | ساختمان میعاد

تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی میعاد محفوظ است

Template Design:Dima Group