چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۴:۵۷
اسلایدر ۷ اسلایدر شماره ۶ پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ دانشگاه اسلایدر شماره ۱ دانشگاه

فصل دوم

 

تعریف واحد درسی:
ماده ۵
آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است. در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است. هر واحد درسی مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری ۱۶ ساعت عملی (آزمایشگاهی) ۳۲ ساعت کارگاهی (یا عملیات میدانی) ۴۸ ساعت کارآموزی و کارورزی (یا کار در عرصه) ۶۴ ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن توسط استاد مربوطه تعیین می شود.سال تحصیلی:
ماده ۶
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ودر صورت لزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته، آموزش است.
تبصره:
مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستان جزء مدت آموزش محسوب نمی شود.

تمامی حقوق برای دانشگاه میعاد محفوظ است

Template Design:Dima Group