دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۶:۴۹
سیستم آموزش مجازی موسه میعاد تربیت کارآفرین پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

قابل توجه تمامی دانشجویان گروه برق:

امتحانات عملی دانشجویان گروه برق طبق جدول زیر میباشد:

مقطع درس تاریخ ساعت استاد مربوطه
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۰ الی ۱۳ سید وحید فیض بخش
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک آزمایشگاه ماشین های الکتریکی۲ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳ الی ۱۴ سید وحید فیض بخش
کارشناسی ناپیوسته برق آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۰ الی ۱۳ سید وحید فیض بخش
کارشناسی ناپیوسته برق آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۲ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳ الی ۱۴ سید وحید فیض بخش
کارشناسی ناپیوسته برق کارگاه تخصصی ترانسفورماتور ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۴ الی ۱۵ سید وحید فیض بخش

 

Template Design:Dima Group