دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۱۱
سیستم آموزش مجازی موسه میعاد تربیت کارآفرین پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

فصل سوم

ماده ۱۱
هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ وحداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب نمایند.

تبصره ۱: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.
تبصره ۲: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه وتأیید استاد مربوط می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره ۳: اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره ۴: در مواردی که برای فراغت ازتحصیل حداکثر ۲۴ واحد باقی مانده باشد حتی اگر دانشجو مشروط باشد با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحد های باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند.
تبصره ۵: تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی است.

 

طول دوره:
ماده ۱۳
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته ۶ سال و دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال است در صورتی که دانشجو نتواند واحد های دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیلی با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

Template Design:Dima Group