شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ۱۹:۱۸
سیستم آموزش مجازی موسه میعاد تربیت کارآفرین پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

زمانبندی امتحانات موسسه آموزش عالی میعاد

زمانبندی امتحانات موسسه آموزش عالی میعاد

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۸

ردیف روز تاریخ ترم دریافت فایل pdf
۱ شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۹۸۱ دریافت برنامه
۲ سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۹۸۱ دریافت برنامه
۳ چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۹۸۱ دریافت برنامه
۴ پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۹۸۱ دریافت برنامه
۵ جمعه ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۹۸۱ دریافت برنامه
۶ شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۹۸۱ دریافت برنامه
۷ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۹۸۱ دریافت برنامه
۸ دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۹۸۱ دریافت برنامه
۹ سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۰ چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۱ پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۲ شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۳ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۴ دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۵ سه شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۶ چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۷ پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۹۸۱ دریافت برنامه
۱۹ شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸۱ دریافت برنامه
۲۰ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۹۸۱ دریافت برنامه
۲۱ دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۹۸۱ دریافت برنامه
۲۲ سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۹۸۱ دریافت برنامه
۲۳ چهار شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۹۸۱ دریافت برنامه
۲۴ پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۹۸۱ دریافت برنامه

 

Template Design:Dima Group