شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳ ۲۰:۱۰
سیستم آموزش مجازی موسه میعاد تربیت کارآفرین پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

رشته های تحصیلی

 

رشته ها:

کاردانی پیوسته

 • گرافیک
 • الکترونیک – (برق صنعتی)
 • امورزراعی باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی
 • تربیت بدنی
 • حسابداری
 • ساختمان- کارهای عمومی ساختمان
 • مکانیک خودرو
 • نرم افزار- کامپیوتر
 • نقشه کشی معماری
 • امور بانکی

کاردانی ناپیوسته

 • کاردانی فنی صنایع- ایمنی صنعتی
 • کاردانی فنی عمران-کاردانی عمومی ساختمان
 • حسابداری

کارشناسی نا پیوسته

 • علوم ورزشی
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی برق-(شبکه های انتقال وتوزیع)
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی کشاورزی-گیاه پزشکی
 • حسابداری
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت صنعتی
 • کارشناسی ناپیوسته معماری
 • کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری

کارشناسی پیوسته

 • حسابداری
 • حقوق
 • کارشناسی علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

 • مدیریت آموزشی

Template Design:Dima Group