دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۵:۵۹
سیستم آموزش مجازی موسه میعاد تربیت کارآفرین پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

برنامه کلاسی ترم تابستان ۹۸-۹۷

برنامه کلاسی ترم تابستان ۹۸-۹۷

محل تشکیل کلاس نام درس نام استاد برنامه زمانی برگزاری کلاس
۱۱۱ دوره ICDL 1 مسعود منصوری پنج شنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱۱۱ دوره ICDL 2 مسعود منصوری پنج شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰
۱۱۲ ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری زا پریسا عبدالله پور دو شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰
۱۱۳ طراحی معماری ۴ سردار مولانی دوشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۱۱۳ تنظیم شرایط محیطی ۲ سردار مولانی دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۲۱۱ تکنولوژی و کارگاه گرافیک شادی صالحیان پیرمرد یکشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰
۲۱۱ کارگاه گرافیک رایانه ۳ شادی صالحیان پیرمرد یکشنبه‌ها ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۲۱۲ ریخت شناسی و رده بندی حشرات پریسا عبدالله پور شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰
۲۱۲ ریاضی مهندسی پیام شیخ محمدی دوشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۲۱۲ ایمنی کارگاه پیام شیخ محمدی دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۲۱۲ تجهیزات و راه اندازی کارگاه پیام شیخ محمدی دوشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۳۱۲ محیط‌های چند رسانه‌ای رحیم کریم زاده دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰
۴۱۱ اندیشه اسلامی ۲ توران حسن پور اقدم دوشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
۴۱۱ اخلاق اسلامی توران حسن پور اقدم دوشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۴۱۱ متون اسلامی توران حسن پور اقدم دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۴۱۲ انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن سنور خیاطی دوشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰
۴۱۲ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سنور خیاطی دوشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۴۱۳ تجهیزات پست دکتر میلاد طالب حسامی آذر دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰
۴۱۴ روش‌های آموزش تربیت بدنی منصور بالاور دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
۴۱۴ اصول سرپرستی در تربیت بدنی سمیرا مریمی نژاد مکری دوشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴۱۵ پردازش رقومی تصاویر سامرند متقی دوشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
۴۱۵ مثلث بندی و کاربردهای رقومی تصاویر سامرند متقی دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
آتلیه ۲ تصویر سازی جراید ابراهیم معروفی دوشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۰۰

Template Design:Dima Group