آموزشهای میعاد

آموزشهای مرتبط با سامانه آموزش مجازی – LMS

نحوه ورود به سامانه و مشاهده کلاسهای ضبط شده http://miaad.ac.ir/wp-content/uploads/2020/06/YouTube_icon_block22.png
برگزاری امتحانات بصورت آنلاین – تستی