قابل توجه دانشجویان گروه کشاورزی

دانشجویان عزیزی که درس ویروس شناسی را در ترم تابستان اخذ کرده‌اند کلاس روز دوشنبه با خانم عبدالله پور تشکیل می‌شود. دانشجویان عزیز حتما در کلاس حضور داشته باشند.