چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲
اسلایدر عید قربان اسلایدر ۷ پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

تصاویر هفته دوازدهم-ترم دوم سال ۹۷-۹۸

تصاویر هفته یازدهم-ترم دوم سال ۹۷-۹۸

قابل توجه دانشجویان گرافیک و هنرجویان دوره‌ی ورکشاپ عکاسی

روز شنبه مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۱ کلاس مربوطه برگزار نخواهد شد

استاد مربوطه: آقای بهروز اسراری

قابل توجه کلیه دانشجویان گرافیک

کلیه ژوژمان کارهای عملی (تابلو برجسته، چاپ دستی، پتینه کاری، ارتباطات و تبلیغات) روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۳۰ راس ساعت ۱۱ در سالن اجتماعات میعاد برگزار می‌گردد و تحویل بعد از این تاریخ قابل قبول نمی‌باشد.

 

همچنین لازم به ذکر است که درس “بازاریابی و ارتباطات” کارشناسی ها فقط کار عملی است و آزمون کتبی برگزار نمی‌گردد. اما درس ارتباطات و تبلیغات کاردانی ها آزمون کتبی هم دارد.

تاریخ : ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ استاد مربوطه: خانم نسرین رشاد

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۶۹ کاربرد کامپیوتر در
حسابداری ۲
پدرام خسروی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۲ ۹۷۲ ۱۰۱۷۲ کاربرد کامپیوتر در
حسابداری ۳
پدرام خسروی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۳ ۹۷۲ ۱۰۳۳۹ فیزیک مکانیک عباس پورمحمد اقدم ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(ساختمان-کارهای عمومی ساختمان)
۴ ۹۷۲ ۱۰۴۹۹ زبان فنی احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی (کاردان فنی
عمران-کارهای عمومی ساختمان)
۵ ۹۷۲ ۱۰۱۵۴ مدیریت تولید فاطمه بدیعی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی – کاربردی حسابداری)
۶ ۹۷۲ ۱۱۴۴۴ مدیریت و رویدادهای
گردشگری
—- ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۷ ۹۷۲ ۱۰۳۲۳ فناوریهای نوین ساختمان احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۸ ۹۷۲ ۱۰۵۲۱ کاربرد خط در گرافیک فائزه عزیزی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(گرافیک – گرافیک)
۹ ۹۷۲ ۱۰۲۶۰ روشهای تحقیق در مدیریت
آموزشی
دکترحسن محمدامین زاده ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ارشد ناپیوسته
(مدیریت آموزشی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۰۹۶ متون خارجی تخصصی سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علوم ورزشی)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۱۱۸ تغذیه و ورزش کاوه بتوراک ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علوم ورزشی)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۲۶۶ حقوق اساسی ۱ فایقه چلبی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۲۶۹ حقوق تجارت (۱) اشخاص صارم دیده بان ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۲۸۴ حقوق تجارت (۲) شرکت‌ها صارم دیده بان ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۲۸۶ متون فقه (۳) شادی نادری ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۲۹۶ حقوق مدنی (۵) خانواده کامران شمزینانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۳۰۶ کار تحقیقی (۱) کاظم نصیری چیانه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۲۵۰ آشنایی با معماری اسلامی (۱) امید محمدی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(نقشه کشی معماری – معماری)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۳۵۹ زبان تخصصی سامرند متقی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نقشه برداری)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۲۵۳ آشنائی با معماری معاصر امید محمدی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی – کاربردی معماری)

زمانبندی امتحانات روز دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰

زمانبندی امتحانات روز دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۲۰۶ مبانی اینترنت دیاکو گشتاسبی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (نرم افزار کامپیوتر)
۲ ۹۷۲ ۱۱۸۰۰ ایمنی برق دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی (کاردان فنی صنایع-ایمنی صنعتی)
۳ ۹۷۲ ۱۰۲۳۱ آموزش و پرورش تطبیقی شهاب الدین عبدالهی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(آموزش و پرورش ابتدایی)
۴ ۹۷۲ ۱۰۴۰۵ تحلیل محتوای کتاب های
درسی دوره ی ابتدایی
حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(آموزش و پرورش ابتدایی)
۵ ۹۷۲ ۱۰۱۹۴ محیط های چند رسانه ای یونس رحمانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)
۶ ۹۷۲ ۱۰۱۹۹ شیوه ارائه مطالب علمی و فنی رحیم کریم زاده ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)
۷ ۹۷۲ ۱۰۱۵۳ پژوهش عملیاتی آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۸ ۹۷۲ ۱۰۱۸۲ اصول حسابداری ۲ محسن ادیبان ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۹ ۹۷۲ ۱۰۹۷۸ حسابداری پیشرفته ۲ سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۱۰ ۹۷۲ ۱۱۳۰۳ پژوهش عملیاتی ۲ آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۱۱ ۹۷۲ ۱۱۴۴۰ گذراندن اوقات فراغت —- ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۳۱۸ نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان محمد اعزازی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۳۲۵ روشهای تعمیر و نگهداری
ساختمان
محسن گلجبینی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۱۳۰ حرکت شناسی و بیومکانیک منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(تربیت بدنی – تربیت بدنی)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۰۴۲ مکانیک کاربردی دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۵۳۳ ترمودینامیک دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(مکانیک خودرو – مکانیک خودرو)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۵۲۹ روش تحقیق نسرین رشاد ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(گرافیک – گرافیک)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۴۷۷ تاریخچه تصویر سازی ابراهیم معروفی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی کاربردی گرافیک – تصویر سازی)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۴۷۹ کارگاه گرافیک رایانه ۲ شادی محمدصالحیان پیرمرد ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی کاربردی گرافیک – تصویر سازی)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۰۰۹ مدارهای الکتریکی ۲ دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۲۷۲ حقوق جزای عمومی مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۲ ۹۷۲ ۱۰۲۲۰ منطق حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (علوم تربیتی)
۲۳ ۹۷۲ ۱۰۲۲۵ روان شناسی تربیتی نیلوفر عزیزی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (علوم تربیتی)
۲۴ ۹۷۲ ۱۰۰۷۷ حشره شناسی و آزمایشگاه نریمان معروف پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(امور زراعی و باغی-تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۵ ۹۷۲ ۱۰۰۷۰ قارچ شناسی محمد مهدی یوسفی ۱۳۹۸٫۰۴٫۱۰ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی)

تماس با ما

آذربایجان غربی : 3116

سایر اسـتان ها : 3116 –044

کد پستی : 59141673635

مهاباد | خیابان محمد قاضی | خیابان مردوخ | ساختمان میعاد

تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی میعاد محفوظ است

Template Design:Dima Group