سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۷:۵۵
اسلایدر ۷ پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ موسسه اسلایدر شماره ۱ موسسه

قابل توجه دانشجویان گروه معماری

کلاس آقای شاهرخ حسامی درس “آشنایی با مبانی نظری معماری و پروژه” یکشنبه‌ها ساعت ۱۷ برگزار میگردد.

تاریخ برگزاری کلاسهای جبرانی گروه کشاورزی

دانشجویان گرامی گروه کشاورزی توجه فرمایند که زمان برگزاری کلاسهای جبرانی گروه کشاورزی طبق جدول زیر میباشد :

مقطع درس تاریخ ساعت استاد مربوطه
کاردانی پیوسته آفات مهم گیاهان زراعی و باغی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۵ الی ۱۷ علی شهاب پور
کاردانی پیوسته گیاه شناسی دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ۱۷ الی ۱۹ علی شهاب پور
کارشناسی ناپیوسته بیماری‌های مهم گیاهان سبزی و … چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۱۰ الی ۱۲ علی شهاب پور
کارشناسی ناپیوسته آفات گیاهان زراعی چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۱۳ الی ۱۵ علی شهاب پور

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴

زمانبندی امتحانات روز سه شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۶۵ حسابداری دولتی محسن ادیبان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۲ ۹۷۲ ۱۰۱۶۶ اقتصاد ۱ (خرد) ئاسو اسماعیل پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۳ ۹۷۲ ۱۰۱۷۵ حسابرسی ۱ سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۴ ۹۷۲ ۱۰۳۳۷ مقاومت مصالح مهندس پیام شیخ محمدی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(ساختمان-کارهای عمومی ساختمان)
۵ ۹۷۲ ۱۰۳۴۷ محوطه سازی و پروژه حامد سلطانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(ساختمان-کارهای عمومی ساختمان)
۶ ۹۷۲ ۱۱۴۶۶ محاسبات ساختمان‌های فلزی مهندس پیام شیخ محمدی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(ساختمان-کارهای عمومی ساختمان)
۷ ۹۷۲ ۱۰۲۲۸ فعالیت های پرورشی -اجتماعی شهاب الدین عبدالهی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (آموزش
و پرورش ابتدایی)
۸ ۹۷۲ ۱۰۱۵۸ حسابداری صنعتی ۳ سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی – کاربردی حسابداری)
۹ ۹۷۲ ۱۰۱۸۹ حسابداری میانه ۲ سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۱۹۱ حسابداری صنعتی ۲ سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۵۴۲ روش تحقیق و ماخذ شناسی آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۳۱۶ اصول مدیریت ساخت حامد سلطانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۳۳۴ قالب و قالب بندی حامد سلطانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۱۳۷ تغذیه و ورزش کاوه بتوراک ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(تربیت بدنی – تربیت بدنی)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۵۱۵ فیزیک نور مژگان قزلی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(گرافیک – گرافیک)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۴۸۶ تصویر سازی تبلیغاتی شادی محمد صالحیان پیرمرد ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی کاربردی رافیک-تصویر سازی)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۰۹۸ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی منصور بالاور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علوم ورزشی)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۲۶۸ حقوق ثبت مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۲۸۳ حقوق جزای عمومی ۳ مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۲۹۳ حقوق تجارت ۳
اسناد تجاری
صارم دیده بان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۲۹۵ حقوق جزای اختصاصی ۲ صارم دیده بان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۲ ۹۷۲ ۱۰۲۲۱ آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (علوم تربیتی)
۲۳ ۹۷۲ ۱۰۲۲۵ تاسیسات مکانیکی و
الکتریکی
سیامند محمد کریمی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۴ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی – کاربردی معماری)

زمانبندی امتحانات روز دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳

زمانبندی امتحانات روز دوشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۲۰۷ ذخیره و بازیابی اطلاعات رحیم کریم زاده ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(نرم افزار کامپیوتر)
۲ ۹۷۲ ۱۰۱۹۶ معادلات دیفرانسیل سیران مامالی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)
۳ ۹۷۲ ۱۰۵۴۳ تبلیغ فرهنگ و تمدن ایران —- ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۴ ۹۷۲ ۱۰۱۴۳ کاربرد رایانه در تربیت بدنی آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(تربیت بدنی – تربیت بدنی)
۵ ۹۷۲ ۱۰۰۴۶ الکترونیک عمومی دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک- برق صنعتی)
۶ ۹۷۲ ۱۰۰۶۴ زبان فنی دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک- برق صنعتی)
۷ ۹۷۲ ۱۰۵۳۴ زبان فنی دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(مکانیک خودرو – مکانیک خودرو)
۸ ۹۷۲ ۱۰۵۲۲ ارتباطات و تبلیغات نسرین رشاد ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(گرافیک – گرافیک)
۹ ۹۷۲ ۱۰۰۹۹ کاربرد رایانه در ورزش آهنگ گلابی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علوم ورزشی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۰۱۰ کاربرد کامپیوتر در شبکه‌های انتقال و توزیع دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۰۱۹ طراحی و توسعه شبکه‌های توزیع و پروژه دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۰۲۱ تحقیق در عملیات و کنترل پروژه دکتر میلاد طالب حسامی آذر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۲۸۸ حقوق جزای اختصاصی ۱ صارم دیده‌بان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۳۱۰ متون حقوقی ۱ به زبان خارجی مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۲۳۹ تمرین‌های معماری ۱ سنبل فرجی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته
(نقشه کشی معماری – معماری)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۲۴۸ زبان فنی سردار مولانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته
(نقشه کشی معماری – معماری)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۲۲۷ ارتباط انسانی حسین جهان بین ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (علوم تربیتی)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۲۵۱ طراحی معماری ۲ سردار مولانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی – کاربردی معماری)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۰۸۳ هوا اقلیم داود نهارده ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی
باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۰۹۳ اکولوژی داود نهارده ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی
باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۰۶۹ عملیات کشاورزی داود نهارده ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندس کشاورزی – گیاهپزشکی)
۲۲ ۹۷۲ ۱۰۱۹۲ مبانی رفتار سازمانی فاطمه بدیعی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۳ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانز (امور بانکی)

زمانبندی امتحانات روز یکشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲

زمانبندی امتحانات روز یکشنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۱۷۰ حسابداری مالیاتی سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۲ ۹۷۲ ۱۰۱۷۶ حسابداری دولتی ۱ سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (حسابداری)
۳ ۹۷۲ ۱۰۳۴۱ فیزیک حرارت مژگان قزلی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۴ ۹۷۲ ۱۰۳۵۲ نقشه کشی ساختمان های
بتونی
احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۵ ۹۷۲ ۱۰۹۸۴ کاربرد رایانه در ساختمان احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۶ ۹۷۲ ۱۱۴۶۷ محاسبات ساختمان‌های بتنی احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (ساختمان
-کارهای عمومی ساختمان)
۷ ۹۷۲ ۱۰۴۹۵ مکانیک خاک و آزمایشگاه هیرو اسلامی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی (کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان)
۸ ۹۷۲ ۱۰۲۲۹ مشاوره ی کودک شهاب الدین عبدالهی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (آموزش
و پرورش ابتدایی)
۹ ۹۷۲ ۱۰۱۵۷ حسابرسی ۲ سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی –
کاربردی حسابداری)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۱۸۱ اصول حسابداری ۱ سامرند خوشبخت ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۱۸۵ حسابداری میانه ۱ سارا آذرکمان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حسابداری)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۵۴۴ تاسیس و مدیریت هتل —- ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۳۲۲ اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی حامد سلطانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۳۳۱ اجرای سازه های بتنی احمد کریمیان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۱۳۶ فیزیولوژی ورزشی کاوه بتوراک ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(تربیت بدنی- تربیت بدنی)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۵۱۹ تصویرسازی شادی محمد صالحیان پیرمرد ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(گرافیک – گرافیک)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۴۴۸ کارگاه گرافیک رایانه ۴ شادی محمد صالحیان پیرمرد ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی
کاربردی گرافیک – تصویر
سازی)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۲۵۹ تئوریهای سازمانی و مدیریت سیدحسین مقتدر ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ارشد ناپیوسته
(مدیریت آموزشی)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۰۹۷ روانشناسی نظامی سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علوم ورزشی)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۱۰۳ فیزیولوژی ورزشی ۲ کاوه بتوراک ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علوم ورزشی)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۲۷۳ متون فقه ۱ شادی نادری ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۲ ۹۷۲ ۱۰۲۷۶ اصول فقه ۱ معصومه قادری ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۳ ۹۷۲ ۱۰۳۰۲ آئین دادرسی کیفری ۲ مستوره قربانی پور ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۲۴ ۹۷۲ ۱۰۲۴۶ طراحی معماری ۱ سنبل فرجی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته
(نقشه کشی معماری – معماری)
۲۵ ۹۷۲ ۱۰۲۵۷ طراحی معماری ۳ سردار مولانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(علمی – کاربردی معماری)
۲۶ ۹۷۲ ۱۰۱۲۵ زیست شناسی کاوه تردست ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۲ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی)

زمانبندی امتحانات روز شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱

زمانبندی امتحانات روز شنبه ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱

ردیف ترم کد مشخصه نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان رشته مربوطه
۱ ۹۷۲ ۱۰۲۰۸ برنامه سازی پیشرفته ۲ عیسی مالکی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (نرم افزار کامپیوتر)
۲ ۹۷۲ ۱۰۲۱۳ اصول سرپرستی فاطمه بدیعی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (نرم افزار کامپیوتر)
۳ ۹۷۲ ۱۱۸۰۳ نقشه کشی صنعتی محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی (کاردان فنی صنایع – ایمنی صنعتی)
۴ ۹۷۲ ۱۰۲۰۴ نصب و راه اندازی شبکه عیسی مالکی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)
۵ ۹۷۲ ۱۰۵۴۵ تاسیس و مدیریت رستوران —- ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مدیریت جهانگردی)
۶ ۹۷۲ ۱۰۳۱۴ محاسبات عددی دکتر نازدار عبدالهی اصل ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی اجرایی عمران)
۷ ۹۷۲ ۱۰۱۳۸ مسابقات و اردوهای ورزشی سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی – تربیت بدنی)
۸ ۹۷۲ ۱۰۱۴۲ اصول سرپرستی در تربیت بدنی سمیرا مریمی نژادمکری ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کاردانی پیوسته (تربیت بدنی – تربیت بدنی)
۹ ۹۷۲ ۱۰۰۴۸ ماشین های الکتریکی سه فاز سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۰ ۹۷۲ ۱۰۰۶۲ ماشین های الکتریکی
مخصوص
سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته
(الکتروتکنیک-برق صنعتی)
۱۱ ۹۷۲ ۱۰۵۳۵ تکنولوژی سیستم‌های هدایت و کنترل خودرو محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کاردانی پیوسته (مکانیک خودرو – مکانیک خودرو)
۱۲ ۹۷۲ ۱۰۴۸۰ کارگاه چاپ دستی نسرین رشاد ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (علمی
کاربردی گرافیک-تصویر سازی)
۱۳ ۹۷۲ ۱۰۲۶۱ اصول برنامه ریزی آموزشی دکترحسن محمدامین زاده ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ارشد ناپیوسته
(مدیریت آموزشی)
۱۴ ۹۷۲ ۱۰۰۰۱ نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع)
۱۵ ۹۷۲ ۱۰۰۱۳ ماشین های الکتریکی سید وحید فیض بخش ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع)
۱۶ ۹۷۲ ۱۰۲۶۷ حقوق مدنی (۱) اشخاص و حمایت از محجورین سلیمان علیزاده ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۷ ۹۷۲ ۱۰۲۹۲ اصول فقه ۲ معصومه قادری ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۸ ۹۷۲ ۱۰۳۰۵ حقوق جزای اختصاصی ۳ صارم دیده بان ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی (حقوق)
۱۹ ۹۷۲ ۱۰۲۴۱ پرسپکتیو سعید رحمانی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کاردانی پیوسته (نقشه کشی
معماری – معماری)
۲۰ ۹۷۲ ۱۰۳۵۴ فتوگرامتری تحلیلی سامرند متقی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نقشه برداری)
۲۱ ۹۷۲ ۱۰۳۶۰ تعدیل و سرشکنی مهندس پیام شیخ محمدی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ کارشناسی ناپیوسته
(مهندسی تکنولوژی نقشه برداری)
۲۲ ۹۷۲ ۱۰۲۳۲ مبانی و اصول تعلیم و تربیت محسن فقه شیخی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ کارشناسی (علوم تربیتی)
۲۳ ۹۷۲ ۱۰۰۷۹ ماشین های تهیه زمین و کاشت دیاکو عزیزی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۴ ۹۷۲ ۱۰۰۸۹ آبیاری تحت فشار داود نهارده ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کاردانی پیوسته (امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی)
۲۵ ۹۷۲ ۱۰۰۶۵ آبیاری عمومی دیاکو عزیزی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی)
  ۹۷۲ ۱۰۰۶۸ ماشین های کشاورزی دیاکو عزیزی ۱۳۹۸٫۰۴٫۰۱ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۰۰ کارشناسی ناپیوسته (مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی)

تماس با ما

آذربایجان غربی : 3116

سایر اسـتان ها : 3116 –044

کد پستی : 59141673635

مهاباد | خیابان محمد قاضی | خیابان مردوخ | ساختمان میعاد

تمامی حقوق برای موسسه آموزش عالی میعاد محفوظ است

Template Design:Dima Group