چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۴:۴۷
اسلایدر ۷ اسلایدر شماره ۶ پذیرش دانشجو اسلایدر شماره ۴ دانشگاه اسلایدر شماره ۳ دانشگاه اسلایدر شماره ۱ دانشگاه

فصل چهارم

حضور در جلسات درس:
ماده ۱۴
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.
غیبت درامتحان:
ماده ۱۵
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است وغیبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس می گردد.
ماده ۱۶
تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

تمامی حقوق برای دانشگاه میعاد محفوظ است

Template Design:Dima Group